نمایشگر وزن iBATCH

نمایشگر وزن iBATCH یکی از پرکاربردترین نمایشگرها در صنعت توزین می باشد. این نمایشگر برای کاربردهای مختلف از قبیل انواع پرکن کیسه (پودری ،گرانولی و …)، پرکن بشکه و گالن، بچینگ ۴ ماده، بچینگ ۵ ماده، کنترل پرکن رزونانسی، کنترل موجودی مخزن و توزین مخزن مورد استفاده قرار می گیرد. مشخصات فنی دستگاه نمایشگر وزن […]